تحلیل و طراحی مدل‌های کسب‌ و کار نوین

واژه مدل کسب‌وکار حدوداً از سه دهه پیش وارد ادبیات مدیریت و کسب‌وکار شده است. نخستین کسانی که از واژه مدل‌ کسب‌وکار استفاده کردند، کنکزال و دوتور در سال‌های 1975 و 1977 هستند. آنان این واژه را در مورد مفهوم مدل‌سازی فرآیندها و داده‌ها به کار بردند. تحولات دو دهه اخیر در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، فضای کسب‌وکار و فعالیت را دستخوش تغییرات بسیار زیادی نموده و بر میزان پیچیدگی و پویایی محیط سازمان‌ها افزوده است؛ لذا گزینه‌های بسیار متنوعی را برای خلق، ارائه و کسب ارزش در اختیار آن‌ها قرار داده است. در این راستا مدل کسب‌وکار به‌عنوان یک مفهوم نوین مدیریتی از اوایل دهه 90 میلادي و با ظهور فعالیت‌های اینترنتی، وارد ادبیات کسب‌وکار و فعالیت شد تا با زبانی ساده به توصیف و تبیین جریان ارزش در سازمان‌ها بپردازد (استروالدر و پیگنیور، به ترجمه توکلی و همکاران، 1391).

مدل کسب‌وکار به دنبال تعیین ارزش مورد انتظار هر کدام از ذی‌نفعان و مخاطبان سازمان است و نشان می‌دهد که چگونه یک مجموعه با اهداف و راهبردهای کلان خود همسو می‌شود. معماری کسب‌وکار نحوه تحقق اهداف راهبردی کسب‌وکار را در تناظر با ذی نفعان مختلف از طریق به کارگیری روش‌های کلیدی درونی و در تعامل با همکاران اصلی تبیین می‌نماید.

خدمات سینا سیستم در این حوزه به شرح زیر است:

  • طراحی مدل کسب‌وکار (Business Model)
  • طراحی مدل‌ کسب‌وکار شبکه‌ای (Business Model RADAR)
  • تنظيم و تدوين برنامه كسب‌وکار يا طرح تجاري (Business Plan)
  • تحلیل و طراحی مدل حکمرانی (Governance model)
  • طراحی و تحلیل و مهندسی سیستم‌ها
  • طراحی ساختار سازمانی
  • تحلیل ذی‌نفعان
  • تدوین ساختارهای درآمد و هزینه