طراحی مدل‌های حکمرانی شبکه‌ای

مدیریت استراتژیک در معنای کلاسیک آن در قرن اخیر و در جنگ جهانی دوم، مورد توجه قرار گرفته شده و سپس در سال‌های 1950 و 1960 به‌صورت علمی وارد ادبیات مدیریت کسب‌وکار شد. به‌این‌ترتیب مدیریت استراتژیک نخست در حوزه خاصی از مدیریت دولتی (حاکمیتی)، یعنی در عرصه نظامی آن پا به عرصه وجود نهاد و سپس به دلیل تشابه و همانندی با فضای رقابتی بازرگانی، به این حوزه راه یافت و توسعه قابل ملاحظه‌ای پیدا کرد (آقازاده و همکاران 2016). معنای حکمرانی که در تمام اشکال یا شیوه‌های حکمرانی وجود دارد نظارت و کنترل روابط و رفتار بازیگران در یک شبکه یا سازمان است (Provan & Kenis، 2007) و در تلاش برای بهبود هماهنگی بین آن‌ها می‌باشد (Klijn، 2008).

 

governance

خدمات قابل ارائه

  • تحلیل و طراحی ساختارهای حکمرانی
  • تحلیل و طراحی مکانیسم‌های حکمرانی
  • طراحی ساختارهای تصمیم‌گیری
  • سناریوهای توزیع حق تصمیم
  • طراحی مکانیسم‌های توسعه مشارکت
  • تحلیل مکانیسم‌های تسهیم سود و ریسک
  • طراحی ساختارهای سازمانی