طراحی زنجیره تأمین شبکه‌های سلامت

مديريت زنجيره تأمين مجموعه‌اي است از راهكارها جهت يکپارچه‌سازي اعضاي زنجيره (تأمين كنندگان، واحد ارائه‌دهنده خدمت یا محصول و مشتري نهايي) که هدف آن کاهش هزينه‌هاي سيستم و نيز افزايش سطح خدمت‌دهي به مشتريان است. در حقیقت مديريت زنجيره تأمين به هر راهکاري كه باعث كاهش هزينه‌ها مي‌شود و نقشي در برآورده کردن نياز مشتري ايفا مي‌كند، توجه دارد. به تعبیر دیگر منظور از مديريت زنجيره تأمين افزايش كارايي و کاهش هزينه در كل سيستم است. با به کارگيري رويکردهاي مطرح در مديريت زنجيره تأمين، هزينه كل سيستم كه شامل هزينه‌هاي ثابت و متغیر است کاهش مي‌يابد.

زنجیره تأمین شبکه‌های سلامت

خدمات قابل ارائه

  • بررسی توپولوژی شبکه‌ها
  • مدل‌های توسعه شراکت (Partnering)
  • مدل‌های قیمت‌گذاری خدمات
  • بررسی تقاضا و گزارش‌های این حوزه
  • طراحی مدل‌های لجستیک و حمل‌ونقل فرآورده‌های فسادپذیر
  • طراحی مدل‌های مکان‌یابی