مطالعات راهبردی

تحلیل، طراحی و ارزیابی معماری کلان راهبردی

تدوین معماری راهبردی و مأموریتی پیش نیازی برای راه‌اندازی هر کسب‌وکار در حوزه سلامت است. این معماری به دنبال تبیین ساختار و چارچوب اهداف و مأموریت‌های کسب‌وکار است. ایجاد انسجام و همسوئی بین اعضای سازمان،‌ تسهیل یادگیری در سازمان، پیوند دادن حال و آینده سازمان، کمک به رهبری مطلوب سازمان و معنابخشی به فعالیت‌های سازمان ازجمله کارکردهای ترسیم راهبرد مطلوب در سازمان می‌باشد.

یکی از خدمات اصلی مجموعه سینا سیستم ارائه خدمات مشاوره در حوزه مطالعات استراتژی و راهبردی جهت توسعه و بهینه‌سازی کسب‌وکارهای حوزه سلامت است.

digital-strategy

خدمات ما

  • تحلیل ذی‌نفعان داخلی و خارجی
  • تحلیل زنجیره ارزش صنعت و کسب‌وکار (Value Chain Analysis)
  • تدوین مأموریت تفصیلی سازمان و کسب‌و‌کار (Mission)
  • تدوین چشم‌انداز موفقیت سازمان (Vision)
  • شناسایی عوامل کلیدی موفقیت (CSF) صنایع
  • شناسایی محرک‌ها و مسیرهای کسب‌وکار
  • تدوین استراتژی‌ها کلان سازمانی
  • تدوین نقشه استراتژی مبتنی بر مدل کارت امتیاز متوازن (BSC)
  • تدوین شاخص‌ها و اهداف عملیاتی و شاخص‌های سنجش