معرفی

معرفی سینا سیستم

سینا سیستم یک شرکت دانش بنیان دانشگاهی در حوزه سلامت است. این شرکت که با تلاش مشترک فرهیختگان دانشگاه علم و صنعت و پیشگامان حوزه آزمایشگاه تشخیص طبی شکل گرفته، تمرکز خود را بر تحلیل، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های حوزه سلامت قرار داده است.


مأموریت ما


مأموریت

آنچه گذشت


1396-1
1397
1398

راهبران

دکتر_محمدرضا_رسولی_سیناسیستم

دکتر محمدرضا رسولی

  • دکترای مهندسی صنایع
  • دانشگاه آیندهون هلند
  • عضو هیأت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران
عبداله ازقندی

دکتر عبداله ازقندی

  • دکترای علوم آزمایشگاهی
  • مدیرعامل شبکه تشخیص آزمایشگاهیان
  • مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی ری
دکتر_منصور_قربانی_سیناسیستم

دکتر منصور قربانی

  • دکترای علوم آزمایشگاهی
  • مدیر آزمایشگاه تشخیصی شفا
میرناطقی

دکتر امیرمهدی میرناطقی

  • دکترای آسیب‌شناسی
  • مسئول فنی آزمایشگاه پزشکی الزهرا و درمانگاه علی اصغر

همکاران