سیما (پایه)

معرفی راهکار

سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی، گاهی به عنوان یک سیستم اطلاعات آزمایشگاهی (LIS) یا سیستم مدیریت آزمایشگاه (LMS) شناخته می‌شود، شامل نرم‌افزاری است که از عملیات آزمایشگاهی مدرن پشتیبانی می‌کند.

پیشرفت مدل کسب و کار شبکه‌ای، حوزه خدمات آزمایشگاه تشخیص طبی را نیز متحول کرده است، ولی متاسفانه سیستم‌های مدیریت آزمایشگاهی همگام با این تغییرات کسب‌وکاری پیش نرفته است. در حال حاضر هیچ سیستمی در کشور از عملیاتی یکپارچه و متمرکز شبکه‌های آزمایشگاهی پشتیبانی نمی‌کند.

سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی (سیما) اولین محصول نرم‌افزاری تحت وب بومی می‌باشد که ضمن پشتیبانی از عملیات جاری تشخیص طبی، خدمات مورد نیاز شبکه‌های آزمایشگاهی را نیز محقق می‌کند.

یکپارچگی و به هم‌پیوستگی اجزای مختلف سیستم اطلاعاتی آزمایشگاهی از نکاتی است که در توسعه این سیستم مدنظر قرار گرفته است. در تحلیل، طراحی و توسعه سیستم اطلاعاتی، یکپارچگی افقی و عمودی بین فرآیندها، سامانه‌های نرم‌افزاری و اطلاعات در نظر گرفته شده است. محور این یکپارچگی معماری سازمانی است که در سطوح استراتژی، فرآیند، سیستم و داده توسعه داده شده است.

سامانه یکپارچه مدیریت آزمایشگاهی

قابلیت‌های سیما

قابلیت های کلیدی سیما

کارکردهای سیما

کارکردهای سیما

سیما در یک نگاه

0
کاربر
0
آزمایشگاه
0
بیمار پذیرش شده
0
نمونه پردازش شده